Kreću radovi na gondoli na poslednjoj stanici na Torniku

    19.08.2017.
гондола

SO Čajetina dala je saglasnost na izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2016. godinu JP „Gold gondola Zlatibor“, sa srednjoročnim i dugoročnim planom poslovne strategije i razvoja, kao i na izmene finansijskog plana sa programom poslovanja za ovu godinu. Prvi radovi na izgradnji panoramske gondole počinju na vrhu Tornika  sledeće sedmice, a završetak se očekuje do kraja ove godine.

Usvojeni finansijski izveštaj kaže da je JP „Gold gondola Zlatibor“ u prethodnom periodu poslovala pozitivno, ističe Bojana Božanić, direktorka ovog preduzeća.

„Što se tiče srednjoročnog i dugoročnog plana, on je urađen u skladu sa zakonom, jer je obaveza javnih preduzeća da rade ove planove. Plan je urađen na osnovu Studije opravdanosti, koja je ranije pripremljena zbog idejnog projekta i dobijanja građevinske dozvole. Svi navedeni podaci su relevantni i na osnovu njih je urađena projekcija za narednih pet i deset godina“, kaže Bojana Božanić, direktorka JP „Gold gondola Zlatibor“.

Kada gondola počne sa radom, imaće sopstvene prihode. Božanićeva kaže da očekuje da će u prvim godinama rada, gondola isplatiti celokupnu investiciju. Izmena finansijskog plana odnosi se na uvećanje sredstava za radnike preuzete iz drugih javnih preduzeća.

U narednom periodu, biće unapređene i promotivne aktivnosti, a ove godine pristupiće se izradi idejnog projekta za upravnu zgradu Gold gondole, koja će se na nalaziti na početnoj stanici.

Zaista smo srećni što smo konačno došli do tog stadijuma da krenemo sa radovima na poslednjoj stanici. To je za nas prva faza, a izgradnja se odnosi na postavljanje mašinske zgrade i zgrade poslednje stanice na vrhu Tornika i dva noseća stuba na istoj parceli, gde su rešeni pravno imovinski odnosi i tu smo konačno dobili dozvolu u julu mesecu. Sa izvođačem radova je već dogovoreno da krajem sledeće nedelje krenu radovi, jer oni moraju da dostave i drugu dokumentaciju neophodnu za otvaranje gradilišta i da se definiše dinamički plan“, naglašava Božanićeva .

I proizvođači opreme, predstavnici firme Pomagalski, biće prisutani sledeće sedmice radi dogovora o daljim radovima. NJihovo prisustvo neophodno je pri ankerisanju, betoniranju i podizanju stubova, koje je planirano za period između 10. i 20. septembra.

„Izvođač radova je preduzeće „Jedinstvo“, koje je nosilac konzorcijuma od četiri firme i oni će izvoditi radove na poslednjoj stanici. Iskreno se nadam da će dobra komunikacija sa ministarstvom rezultirati završetkom radova do kraja godine i mislim da smo i mi i projektanti nešto naučili iz predhodnih situacija jer je ovo jedinstven projekat za sve.

Božanićeva veruje da će do kraja godine uspeti da dobije dozvole za sve faze izgradnje , a ministarstvu Građevine već su poslati i projekti za druge dve stanice, kako bi se na vreme podneli zahtevi za preostale građevinske dozvole.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKPin on Pinterest
Email this to someone