Radovi na podizanju stubova u punom jeku

    15.11.2018.
1

Radovi na podizanju stubova od početne stanice do međustanice idu prema dinamičkom planu i očekuje se da će biti završeni do kraja ove građevinske sezone.  

Stubovi su napravljeni od čelične cevi prečnika do 1,42 m, a za masivne temelje od armiranog betona vezani su pomoću anker zavrtnjeva. 

Visina pojedinačnih stubova se kreće od 6,45m do 30m, a u svemu je projektovana u skladu sa statičkim proračunom i poštujući sve uslovljenosti vezane za prelazak žičare preko jezera, objekata, svih trasa infrastrukture, skijaških staza i građevinskog zemljišta. 

Raspon između stubova i njihova visina variraju u zavisnosti od geometrijske trase. Većina rastojanja između stubova nalazi se u intervalu od 160 do 450m. 

Realizacija ovog projekta spada u kategoriju poslova sa visokim stepenom rizika. Korišćenje specifične opreme i mehanizacije, kao i obučenih radnika, koji već imaju iskustva na izvođenju sličnih pozicija, uticaj ovih rizika sveden je na minimum. Približavanje mera zaštite i bezbednosti na radu, biće vrlo značajan segment ovog posla i na tome će se posebno insistirati. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKPin on Pinterest
Email this to someone