COVID-19

На основу члана 31 ст. 1. тачка 16) Статута Jaвног предузећа „Gold gondola Zlatibor” бр. 008 од 27.01.2017. године прокуриста Јавног предузећа „Gold gondola Zlatibor“ доноси

ПРОЦЕДУРУ

О НАЧИНУ ПРУЖАЊА УСЛУГА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Тачка 1.

Овом процедуром ближе се уређује начин пружања услуга од стране Јавног предузећа „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“ које се односе на превоз корисника гондолом, за време трајања епидемиолошких мера у Републици Србији због постојања вируса Corona тј. епидемије болести COVID 19, а у циљу очувања здравствене сигурности и безбедности.

Пуштање гондоле у рад

Тачка 2.

Имајући у виду епидемиолошко стање у Републици Србији, Јавно предузеће „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“ у склопу манифестација поводом пуштања гондоле у рад, све евентуалне манифестације организоваће уз строго поштовање свих епидемиолошких мера .

Covid гаранција

 Тачка 3.

Јавно предузеће „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“ даје својим корисницима COVID гаранцију у случају прекида рада гондоле због епидемиолошке ситуације, која подразумева повраћај новчаних средстава од неискоришћене карте за вожњу гондолом или промену периода коришћења.

У случају да Јавно предузеће буде принуђено да привремено прекине рад гондоле на основу мера надлежних државних органа и институција услед погоршања епидемиолошке ситуације, свим корисницима услуга биће или враћена новчана средства по основу купљене карте, за неискоришћене вожње/дане или ће моћи своје неискоришћене карте да користе у другом периоду који им одговара тако да карте буду искоришћене у року од 30 дана од дана куповине карте. У случају наступања наведених околности, повраћај новчаних средстава или промена периода коришћења карти, извршиће се само по захтеву купца.

Тачка 4.

Уколико купац услед болести COVID 19 не успе да искористи своју купљену карту, уз одговарајући извештај лекара који доставља јавном предузећу, преостале дане моћи ће да искористи у неком другом термину који њему одговара, или може изабрати повраћај новца.

Основне епидемиолошке мере  

Тачка 5.

Инфо центри и знакови – обележја са упутствима о мерама за сузбијање ширења вируса Corona тј. епидемије болести COVID 19 биће постављени на продајним местима и полазним и излазним станицама гондоле. Уз купљену карту на продајним местима корисницима ће бити указано на све безбедносне мере предвиђене овим Правилником којих се морају придржавати приликом вожње гондолом. Поред тога, актуелне информације и обавештења биће доступне и на инфо паноима (на српском и енглеском језику) у зони гондоле и на сајту Јавног предузећа „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“.

Сви корисници услуга гондоле морају обавезно носити заштитне маске/бандане на свом лицу приликом приступања, силаска и коришћења гондоле за превоз. Запослени на инсталацији гондоле дужни су да воде рачуна о поштовању мера социјалне дистанце. Приликом куповине карата на продајним местима, свим корисницима биће предочене безбедносне мере којих је потребно да се придржавају током вожње гондолом.

Физичка дистанца – редови за чекање на укрцавању за вожњу гондолом и за куповину карти на продајним местима, биће организовани у складу са тренутним прописима и одржавањем неопходног растојања како би се избегло окупљање група како на отвореном тако и у затвореном простору. Обезбеђена је физичка дистанца између корисника од минимално 1,5м на полазној станици, као и на околном простору, као и на излазној стaници и на међустаницама. Неопходно је одржавати минимум растојања између лица  те водити рачуна да се избегава непотребни блиски контакт са људима. Гондола која је предвиђена за превоз 10 лица, током трајања епидемиолошких мера превозиће максимално по 5 лица. Биће постављени разводници  који ће онемогућавати корисницима да приђу једни другима. Извршни радници и друга радно ангажована лица на гондоли су дужни да контролишу придржавање мера и да упозоравају све кориснике који крше правила. У сваком моменту пратиће се број лица, колико их је у реду, да ли сви носе маске и стоје на прописаној раздаљини. Корисници услуга који не буду поштовали мере предвиђене овим Правилником биће удаљени из реда и неће моћи да се укрцају на инсталацију гондоле.

Дезинфекција  – У кабинама гондоле и у свим затвореним деловима објекта гондоле и продајним местима биће доступна средства за дезинфекцију руку.

Све кабине гондоле биће у току сваког дана минимално два пута дезинфиковане раствором који уклања 99,9% познатих вируса и бактерија на третираним површинама а чији састојци не остављају никакве последице, 100% су биоразградиви, нетоксични и РН неутрални и неостављају последице на телу и кожи.

Завршне одредбе

Тачка 6.

За реализацију ове процедуре задужује се техничко одговорно лице и његов заменик у ЈП „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“.

Тачка 7.

Ова Процедура ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли, продајним местима и на сајту ЈП „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“.

 

                                                                                                                                                                                                     ПРОКУРИСТА

                                                                                                                                                                                                       Миломир Туцовић

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKPin on Pinterest
Email this to someone