Čajetina aktivna u evropskom projektu za mlade

    04.09.2018.
da

Svesna činjenice da su mladi pokretačka snaga, opština Čajetina radi na angažovanju mladih i nastoji da ih na različite načine uključi i ohrabri da preuzmu aktivnu ulogu u procesima donošenja
odluka i pomognu razvoj zajednice. U tom smislu ova lokalna samouprava trenutno je uključena u implementaciju šest prekograničnih projekata iz različitih programa, koji su prema svojim ciljevima i aktivnostima raznovrsni, a sve ih vezuje ista krajnja tačka: razvoj lokalne zajednice. Jedan od takvih je projekat TIPS4EU.
Program „Evropa za građane i građanke” je nastao kao potreba da se reaguje na statističke podatke o zaposlenosti i zainteresovanosti mladih u EU koji govore da je nezaposlenost mladih na nivou EU oko 17 odsto: u Italiji (27,4), Rumuniji (20), Grčkoj (29,5 odsto), dok je u Španiji i Bugarskoj znatno veća. Ove statistike takođe pokazuju i da među mladima vlada opšta nezainteresovanost za društvo u kome žive, kao i za učešće u upravljanju.
U okviru programa je pripremljen projekat TIPS4EU s ciljem da se mladi angažuju u planiranju budućnosti. Vrednost projekta finansiranog od EU je 150.000 evra. Učesnicima su obezbeđeni troškovi putovanja i smeštaja tokom radionica. Nosilac projekta je bugarska opština Suhindol, a njime je predviđeno da se u partnerskim opštinama obuče koordinatori koji će kroz vršnjačko obrazovanje i uz moderne tehnologije pripremiti platforme kako bi se mladima omogućilo učešće u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.
U TIPS4EU učestvuju lokalne samouprave iz deset država EU, Crne Gore i Srbije. Do sada je održano pet radionica, gde su učesnici razgovarali o uključivanju mladih u evropske izbore,
pripremama peticija, organizovanju debata.
Domaćini radionica bili su partneri iz Italije (grad Taurizano), francuska opština Makurija (Francuska Gvajana), opština Estareža (Portugal), opština Herceg Novi (Crna Gora) i Šagra (Malta).

Šesta radionica biće održana na kraju projekta u Bugarskoj.
Opštinu Čajetina na ovom skupovima predstavljala je Bojana Božanić koja je govorila o aktivnostima lokalne samouprave za uključivanje mladih u društvenu zajednicu.
– Ideja projekta je da se prikaže situacija i analizira stanje među omladinom u EU, jer je primećeno da su dosta inertni i da nemaju nikakve želje, volje da razmišljaju o inicijativama
koje postoje. Planirano je da se nakon analize stanja oforme grupe mladih u svim gradovima koji su deo projekta. Ideja je da se razgovara otvoreno i da se oni uključe u rad organizacija civilnog društva, da se kroz dijalog stvori i platforma za zapošljavanje mladih. Na ovaj način društvo će moći da iskoristi potencijal mladih koji će biti uključeni u društvenu zajednicu kroz civilne 
inicijative – ističe Bojana.
Dogovoreno je učešće opštine Čajetina na još nekoliko programa sa partnerima iz Španije i Italije. – Za nas kao malu lokalnu samoupravu ovi sastanci su vrlo značajni, jer upoznajemo nove ljude i organizacije iz drugih država. Na ovaj način možemo i da se uporedimo sa drugima i da dosta naučimo. Takođe, ovo su odlične prilike da se ideje uobliče, dogovorizajednička saradnja i ostvare novi kontakti – zaključuje Bojana Božanić. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKPin on Pinterest
Email this to someone