OBAVEŠTENjE – Rad sa strankama

    20.03.2020.

OBAVEŠTENjE

U skladu sa tačkama 2. i 5. Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Br. 53-2561/2020 („Sl.glasnik RS“, br. 35/2020), obaveštavamo korisnike usluga JP „GOLD GONDOLA ZLATIBOR“ da se obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta i da sve podneske mogu poslati na e-mail adresu office@goldgondola.rs

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on VKPin on Pinterest
Email this to someone